Από
Επιθυμητή Παραλαβή
Προς
Επιθυμητή Παράδοση
Αντικαταβολή

Δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή σε αυτή την αποστολή

Ειδικές χρεώσεις

Δεν υπάρχουν ειδικές χρεώσεις σε αυτή την αποστολή

Στοιχεία Πακέτου
(kg)
Εργασία Aξία διαδρομής Eιδικές Χρεώσεις Σύνολο Tελικό Σύνολο

Δεν βρέθηκε κάποια εργασία για την τοποθεσία του αποστολέα και του παραλήπτη

Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Ηermes Web Site->Κείμενα Σελίδων ( M.K.:140000553000015)