Πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Direct Mail
  • Mε εξειδικευμένο προσωπικό-διανομείς η Εταιρία εξυπηρετεί σε ομαδικές αποστολές πανελλαδικά  με οργάνωση ανά ΤΚ, είτε με την μέθοδο εναπόθεσης στο γραμματοκιβώτιο, είτε ( προαιρετικά, εάν ζητηθεί) με υπογραφή του παραλήπτη.
  • Η παρακολούθηση του δρομολογίου του διανομέα υποστηρίζεται με GPS
  • H αναφορά παράδοσης καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλεται εάν ζητηθεί στον αποστολέα
  • Με την ολοκλήρωση της διανομής παραδίδεται πλήρης αναφορά (report), που αναγράφονται οι ημερομηνίες παράδοσης των αποστολών και επιστρέφονται τα μη παραδοτέα και η αιτία (λάθος ΤΚ, άγνωστος παραλήπτης, λάθος διεύθυνση, κλπ)