Εξειδικευμένες υπηρεσίες διανομής μαζικής αλληλογραφίας

Η Ανάγκη

Την τελευταία δεκαετία, η Μαζική Διανομή Εντύπων και Διαφημιστικών Φυλλαδίων αναπτύχθηκε ραγδαία, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες στο σύγχρονο Marketing.

 Η Door To Door Διανομή Εντύπων και Διαφημιστικών Φυλλαδίων αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό μέσο επικοινωνίας, ένα δυνατό εργαλείο για την επιτυχή προώθηση του μηνύματος μιας Εταιρείας ή ενός Οργανισμού.

 Ο λόγος είναι απλός: Ο καταναλωτής δέχεται το μήνυμα στην πόρτα του και έτσι  προσεγγίζεται άμεσα. Το μήνυμα που διαβάζεται είναι προσωπικό και απευθύνεται κατευθείαν σε άτομα που επιθυμεί η Εταιρεία ή ο Οργανισμός να προσεγγίσει. Όσο πιο προσωπικό και δυναμικό είναι το μήνυμα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με έρευνες της DMA σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η αντίδραση του κοινού ως προς τις επικοινωνιακές πρακτικές του Door TDoor είναι εξαιρετικά θετικές, με την απόδοσή του να είναι περισσότερο από 4 φορές υψηλότερη από αυτή των διαφημίσεων στον έντυπο τύπο, με σχεδόν μισούς από τους παραλήπτες που έλαβαν κουπόνι ή δείγμα να ανταποκρίνονται.