Η ποιότητα μας

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Η Συνεχής Επικοινωνία και Ενημέρωση αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται στενές Σχέσεις Εμπιστοσύνης και Συνεργασίας με τους Πελάτες, καθώς υπάρχει η καλύτερη δυνατή Συνεργασία και Ταχύτητα Απόκρισης στις Ανάγκες τους. 

 Η Εταιρεία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΑΣ» δεσμεύεται έναντι των Πελατών της για την Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών Υψηλού Επιπέδου. Η δέσμευσή της αυτή είναι που τη διακρίνει, την καθιστά σημείο αναφοράς στο χώρο της Μαζικής Διανομής Αλληλογραφίας και συμβάλλει στη δημιουργία Μακροχρόνιων Σχέσεων Συνεργασίας με σημαντικότατους πελάτες, Εταιρείες και Οργανισμούς.

 • Μηχανογραφημένη με το καλύτερο erp ειδικά για επιχειρήσεις Courier: το Pegasus Courier ERP προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στο πελατολόγιό μας:

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας:

 • Αυτόματη σύνδεση του τοπικού Pegasus Courier ERP με το site μας για άμεση πληροφόρηση των πελατών μας.
 • Πολλαπλή αναζήτηση Voucher-Αποστολής από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη  ΧΩΡΙΣ login.
 • Άμεση και Εύκολη Καταχώρηση Νέας Αποστολής (Voucher) απευθείας από τους Πελάτες (αυτόματος υπολογισμός κόστους βάσει Ζώνης Αποστολής-Παραλαβής , ειδικών Χρεώσεων κοκ)
 • Κάθε πελάτης με login στο site έχει πρόσβαση στην Οικονομική του Καρτέλα (Χρεώσεις-Πιστώσεις-Υπόλοιπο) – Εκτύπωση Παραστατικών! - OnLine Πληρωμή
 • Πολλαπλή Εισαγωγή/Εξαγωγή Voucher από αρχείο excel/csv για ακόμα πιο απαιτητικούς χρήστες
 • Πρόσβαση οδηγών (mac , android , Windows – PC , tablet , Smartphone)  στη διάρκεια των δρομολογίων τους (onTime ενημέρωση κατάστασης Αποστολής)
 • Πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιονδήποτε Browser , από οπουδήποτε.
 • Σύνδεση με το Google Maps.
 • Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες -
 • Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)

Εγγύηση ταχύτητας και αξιοπιστίας

Συνεχείς Περιοδικοί Έλεγχοι, Ακριβείς Παραδόσεις στον Προκαθορισμένο Τόπο και Χρόνο.

Για τη διασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών της, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου της Διανομής. 

Η επιθυμητή Ποιότητα διασφαλίζεται με τη διενέργεια ελέγχου στα σημεία κάλυψης, αλλά και με δειγματοληπτικό τηλεφωνικό έλεγχο.  

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, για την καλύτερη δυνατή Εξυπηρέτηση των Πελατών της, η Εταιρεία διενεργεί Ελέγχους Ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες τις, εξασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.