Μερικοί από τους Πελάτες μας στην Μακρόχρονη Πορεία μας

1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2.ALPHA BANK

3.CARREFOUR

4.ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

5.Ο.Λ.Θ.

6.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7.ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

8.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

9. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙNTERASCO

11. AΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ

(*) Οι  Τράπεζες μας εμπιστεύτηκαν την διανομή Πιστωτικών καρτών