Η διαφοροποίηση

Ειδικά για Περιοδικά Μηνιαίας Έκδοσης και για Εκδόσεις Ύλης με Προωθητικές Ενέργειες, η Εταιρεία, διαφοροποιούμενη από τον ανταγωνισμό, εξυπηρετεί τα συγκεκριμένα δρομολόγια ανά Τ.Κ που οργανώνει, με τους ίδιους διανομείς.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο διανομέας  να γνωρίζει την περιοχή που διανέμει, αλλά και να επικοινωνεί με τους ανθρώπους της περιοχής αυτής και να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις που οικοδομούνται συμβάλλουν στην επιτυχία των προωθητικών ενεργειών των πελατών μας, αφού το μήνυμά τους περνά στο κοινό ακόμα πιο άμεσα και προσωπικά.

Διαθέτουμε το πλέον σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης  που παρέχει πλήθος ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας:

  • Αυτόματη σύνδεση του τοπικού μηχανογραφικού μας συστήματος Pegasus Courier ERP με το site μας για άμεση πληροφόρηση των πελατών μας.
  • Πολλαπλή αναζήτηση Voucher-Αποστολής από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη  ΧΩΡΙΣ login.
  • Άμεση και Εύκολη Καταχώρηση Νέας Αποστολής (Voucher) απευθείας από τους Πελάτες (αυτόματος υπολογισμός κόστους βάσει Ζώνης Αποστολής-Παραλαβής , ειδικών Χρεώσεων κοκ)
  • Κάθε πελάτης με login στο site έχει πρόσβαση στην Οικονομική του Καρτέλα (Χρεώσεις-Πιστώσεις-Υπόλοιπο) – Εκτύπωση Παραστατικών! - OnLine Πληρωμή
  • Πολλαπλή Εισαγωγή/Εξαγωγή Voucher από αρχείο excel/csv για ακόμα πιο απαιτητικούς χρήστες
  • Πρόσβαση οδηγών (mac , android , Windows – PC , tablet , Smartphone)  στη διάρκεια των δρομολογίων τους (onTime ενημέρωση κατάστασης Αποστολής)
  • Πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιονδήποτε Browser , από οπουδήποτε.
  • Σύνδεση με το Google Maps.
  • Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες -
  • Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)