ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Αποστολές σε όλη την Ελλάδα.
 • Mε εξειδικευμένο προσωπικό-διανομείς η Εταιρία εξυπηρετεί σε ομαδικές αποστολές πανελλαδικά.
 • Με ειδικές τιμές ανά πελάτη.
 • Με ταχύτητα και αξιοπιστία.
 • Με γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
 • Μηχανογραφημένη με το καλύτερο erp ειδικά για επιχειρήσεις Courier: το Pegasus Courier ERP προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στο πελατολόγιό μας:

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας:

 • Αυτόματη σύνδεση του τοπικού Pegasus Courier ERP με το site μας για άμεση πληροφόρηση των πελατών μας.
 • Πολλαπλή αναζήτηση Voucher-Αποστολής από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη  ΧΩΡΙΣ login.
 • Άμεση και Εύκολη Καταχώρηση Νέας Αποστολής (Voucher) απευθείας από τους Πελάτες (αυτόματος υπολογισμός κόστους βάσει Ζώνης Αποστολής-Παραλαβής , ειδικών Χρεώσεων κοκ)
 • Κάθε πελάτης με login στο site έχει πρόσβαση στην Οικονομική του Καρτέλα (Χρεώσεις-Πιστώσεις-Υπόλοιπο) – Εκτύπωση Παραστατικών! - OnLine Πληρωμή
 • Πολλαπλή Εισαγωγή/Εξαγωγή Voucher από αρχείο excel/csv για ακόμα πιο απαιτητικούς χρήστες
 • Πρόσβαση οδηγών (mac , android , Windows – PC , tablet , Smartphone)  στη διάρκεια των δρομολογίων τους (onTime ενημέρωση κατάστασης Αποστολής)
 • Πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιονδήποτε Browser , από οπουδήποτε.
 • Σύνδεση με το Google Maps.
 • Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες -
 • Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)